Nigulan seisake oli Haapsalun radalla Paliveren ja Taeblan välissä.