Pedjan asema on Tarton radalla, Jõgevasta seuraava pohjoiseen. Vanha puinen asemarakennus on purettu vuonna 2003.