Hirvensalmen kirkonkylä on etäällä rautatiestä, mutta Otavan taajama on Hirvensalmen asemankylä.