Kontiomäki on peräti viiden rataosan risteysasema. Savon radan jatke Kajaanista Kontiomäkeen valmistui vuonna 1923. Vuonna 1926 valmistui rata Vuokattiin ja vuonna 1929 aina Nurmekseen asti, jonne oli vuonna 1911 yltänyt rata Joensuusta. Rataosa Kontiomäki-Oulu valmistui vuonna 1930. Tällä radalla on edelleen myös henkilöliikennettä. Rata Kontiomäeltä Taivalkoskelle rakennettiin vaiheittain vuosina 1939–1961. Nykyisin radasta käytetään ainoastaan Kontiomäki-Pesiökylä-Ämmänsaari osuutta. Suomussalmen Ämmänsaari on Hyrynsalmen ohella merkittävä puunkuormausasema. Nuorin Kontiomäen radoista on Vartiukseen (ja edelleen Kostamukseen) vuonna 1976 valmistunut malmirata.