^
Lahti-Loviisa
Lahti
Orimattila
Artjärvi
Myrskylä
Porlammi
Mickelspiltom
Eskilom
Lapinjärvi
Anterus
Skinnarby
Kuggom
Loviisa
Loviisan satama

Loviisan rata valmistui vuonna 1900 kapearaiteisena yksityisratana. Se toimi yhteytenä Vesijärven satamasta (Niemi) Valkon satamaan merelle. Rata siirtyi valtion omistukseen v. 1960 ja muutettiin tällöin leveäraiteiseksi. Nykyisin Loviisaan ei ole säännöllistä henkilöliikennettä, ja tavaraliikenteen käytössäkin ovat vain Orimattilan ja Loviisan sataman (ent. Valko) asemat. Museojunien kyydissä pääsee kuitenkin muutaman kerran vuodessa ihailemaan rataosan maisemia ja kauniisti hoidettuja asemarakennuksia entisillä Myrskylän, Porlammin, Mickelspiltomin ja Kuggomin asemilla. Näiden lisäksi on säilynyt useita vahtitupia.

Loviisan vanha asemarakennus purettiin Helsingintien sillan tieltä 1970-luvun alussa. Lapinjärven (kuva Loviisan kaupungin museo) ja Orimattilan vanhan aseman rakennukset, keskenään samanlaiset, on niin ikään purettu. Pennalan, Pakaan, Viljamaan (nyk. Orimattila) ja Artjärven puretut asemarakennukset ovat Mika Vähä-Lassilan mukaan olleet samanlaiset kuin säilyneet Myrskylä, Porlammi, Michelspiltom ja Kuggom. Pieniä seisakerakennuksia ei ole säilynyt, mutta Loviisan kaupungin museossa on kuva Eskilomin seisakkeesta. Museon aarteisiin kuuluu myös kuva aikataululehtisestä vuodelta 1915. Siinä ovat jo lähes kaikki myöhemminkin henkilöliikennettä palvelleet liikennepaikat.

Kiintoisaa on, että Artjärven seisake sijaitsi Mysrskylässä, kylläkin Artjärvelle vievän tien varressa, ja Myrskylän asema taas Lapinjärven puolella kunnanrajaa. Myös Porlammi on Lapinjärven kylä. Mickelspiltom puolestaan kuului Liljendaliin (nykyisin Loviisaan), vaikka sitä taas seuraa Lapinjärven asema.