Taustatietoa virrestä 320 avaat verkkovirsikirjasta. Urkukoraali on käsikirjoitus.