Taustatietos virrestä 321 avaat verkkovirsikirjasta. Urkukoraali on käsikirjoitus.