Taustatietoa virrestä 322 avaat verkkovirsikirjasta. Urkukoraali on käsikirjoitus.