Taustatietoa virrestä 323 avaat verkkovirsikirjasta. Fuugatekniikalle perustuva urkukoraali on käsikirjoitus.