Taustatietoa virrestä 324 avaat verkkovirsikirjasta. Urkukoraali on julkaistu kokoelmassa Kirkkovuoden urkumusiikkia 4 (Sulasol).