Taustatietoa virrestä 325 avaat verkkovirsikirjasta. Urkukoraali on käsikirjoitus.