Taustatietoa virrestä 327 avaat verkkovirsikirjasta. Urkukoraali on käsikirjoitus.