Taustatietoa virrestä 329 avaat verkkovirsikirjasta. Urkukoraali on käsikirjoitus.