Taustatietoa virrestä 330 avaat verkkovirsikirjasta. Tässä soivat Lopen kirkon urut (Yle). Urkukoraali julkaistu kokoelmassa Kirkkovuoden urkumusiikkia 4 (Sulasol).