Taustatietoa virrestä 332 avaat verkkovirsikirjasta. Urkukoraali on käsikirjoitus. Se voidaan liittää yhtä lailla virren a- ja b-sävelmään.