Taustatietoa virrestä 336 avaat verkkovirsikirjasta. Urkukoraali on käsikirjoitus.