Taustatietoa virrestä 337 avaat verkkovirsikirjasta. Urkukoraali on käsikirjoitus.