Taustatietoa virrestä 340 avaat verkkovirsikirjasta. Urkukoraali on julkaistu kokoelmassa Kirkkovuoden urkumusiikkia 1 (Sulasol).