Taustatietoa virrestä 342 avaat verkkovirsikirjasta. Urkukoraali on käsikirjoitus.